Välkommen till Näringspunkten

Nätverket för branscher och företag i Sverige

Näringspunkten är ett nätverk som består av ett stort antal branschföreningar, organisationer och företag. Företagen är främst importföretag samt små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin samt tjänsteföretag. Näringspunkten är därmed en unik mötesplats för det svenska näringslivet.  

Juridisk service

Näringspunkten erbjuder service inom områdena arbetsrätt och affärsjuridik genom Sinf.

Hyres- och arrenderätt

Näringspunkten erbjuder rådgivning samt biträde i hyres- och arrenderättsliga frågor.

 

Läs mer

Kursutbud

Näringspunkten erbjuder kurser inom en rad områden som personalarbete, arbetsrätt, hyresrätt samt ekonomi mm.