Om Näringspunkten

Näringspunkten bildades år 2002 av Branschkansliet och Svensk Industriförening. Näringspunkten består av drygt 95 branschföreningar, organisationer och företag med tillsammans knappt 5 000 medlemsföretag. I Näringspunkten har man gemensamt identifierat vissa ansvarsområden för företagare som är särskilt aktuella, komplicerade och tidsödande att administrera. Det är samtidigt områden som ofta kräver stor fackkunskap och som därför bäst handläggs av särskilt utbildade personer.

Genom samarbete i projekt och nätverk kan medlemsorganisationerna dra nytta av varandras erfarenhet och idéer utan att ge avkall på sin egen självständighet. Vidare fungerar Näringspunkten även som remissinstans för myndigheter.

Inom Näringspunkten finns alltså kunskap, personer och färdiga tjänster i syfte att underlätta för dig som företagare.
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.